Pozivamo vas na izložbu “Umjetničko nasljeđe bjelobrdske kulture”

Pozivamo vas na otvorenje izložbe “Umjetničko nasljeđe bjelobrdske kulture”. Velika dvorana Muzeja u petak 13.08. u 19:30 sati.

Arheološkom izložbom nastoje se prikazati materijalni i duhovni tragovi bjelobrdskog kulturnog kruga na području međurječja Save, Drave i Dunava, njegovo integriranje u srednjoeuropski kulturni krug, kao i nastanak, razvoj te glavne karakteristike kroz ostatke materijalne kulture koja je prema trenutnom stanju istraženosti poznata jedino putem brojnih istraženih groblja.

Predstavljaju se pojedine kategorije nalaza iz fundusa Arheološkog odjela sa značajnih arheoloških lokaliteta Zvonimirovo – Veliko polje i Suhopolje – Kliškovac, koji prikazuju kako umjetnički tako i obrtnički duh pripadnika bjelobrdske kulture. Reprezentativni predmeti bjelobrdske kulture s istoimenih nalazišta čine dio jednog od dva nova stalna postava Gradskog muzeja Virovitica – Povijest grada i Dvorca – smještenog u novoobnovljenom dvorcu Pejačević te su od iznimne povijesne i kulturne važnosti, a ističu se i svojim estetskim i funkcionalnim karakteristikama.

Autorica izložbe je Sanja Baškarad

Izložba je otvorena od 13.08. do 30.09. 2021. godine.

Vidimo se!

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB