Natječaj za izlaganje u Gradskom muzeju Virovitica za 2025. godinu

Natječaj za izlaganje u GMVT traje od 1. srpnja do 1. kolovoza 2024. i odnosi se na izlaganje u sljedećoj kalendarskoj godini.
Prijaviti se mogu autori ili grupe autora, likovni kritičari ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.
Prijava treba sadržavati:
zamolbu za izlaganje u 2025. godini,
životopis prijavitelja i/ili sudionika uz obvezno navođenje kontakt podataka (e-maila, broja telefona i adrese),
koncept izlaganja – prijedlog predlagatelja,
troškovnik koji uključuje sve stavke koje predlagatelj traži, tehničke potrebe,
priloge (fotografije djela, skice projekta, kataloge ostvarenih izložbi i sl.).
Savjet GMVT-a selekcionirat će sve pristigle prijave te obavijestiti predlagača o svojoj odluci.

Gradski muzej Virovitica financira produkcijske troškove u dogovoru s autorima. Posebne tehničke potrebe i zahtjeve, potrebno je obavezno navesti u prijavi. U slučaju zahtjevnije
produkcije (posebice kod medija instalacije ili međunarodnih izložbi), naznačiti dijelove čijese osiguravanje očekuje od strane ustanove.
Zadržava se pravo traženja dodatnih pojašnjenja ukoliko je u prijavi ostalo nejasno.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:
Gradski muzej Virovitica, Trg bana Jospia
Jelačića 23, 33000 Virovitica,
s napomenom “Prijedlog za izlaganje”,
ili elektroničkom poštom na adresu
muzej.virovitica1234@gmai.com.

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB