Muzealci Istočne Hrvatske u petak su u Virovitici

Gradski muzej Virovitica u petak 01. listopada domaćin je godišnje skupštine Muzejske udruge Istočne Hrvatske. MUIH je stručna, neprofitna društvena organizacija muzejsko-galerijskih djelatnika i ustanova sa ciljem unapređenja organizacije djelovanja muzeja i galerija na području Istočne Hrvatske (od Virovitice do Iloka).

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB