Javna nabava

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan Javne nabave za 2024. godinu.

Plan Javne nabave za 2023. godinu.

Plan Javne nabave za 2022. godinu.

Plan Javne nabave za 2021. godinu.

Plan Javne nabave za 2020. godinu.

Plan Javne nabave za 2019. godinu.

Plan Javne nabave za 2018. godinu.

Plan Javne nabave za 2017. godinu.

Plan Javne nabave za 2016. godinu.

Plan Javne nabave za 2015. godinu.

Plan Javne nabave za 2014. godinu.

Plan Javne nabave za 2013. godinu.

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB