EUROPSKI DANI ARHEOLOGIJE – PROGRAM GRADSKOG MUZEJA VIROVITICA

Arheološki kamp za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, održat će se u subotu, 19. lipnja, u Gradskom muzeju Virovitica. Djeca će iskusiti arheologiju kao disciplinu i ulogu arheologa u muzeju. Tijekom trajanja kampa naši mali posjetitelji moći će se osvježiti i osnažiti zalogajčićima koje im pripremamo u Muzeju.
Subota, 19. lipnja, 2021.
Od 10 do 14 sati (za djecu od 5 do 8 godina, grupa do 6 djece):
• Kratko predavanje o razdoblju gornjeg pleistocena, poznatom kao razdoblju ledenog doba, te o najstarijem predmetu u Muzeju – dio gornje čeljusti vunastog mamuta
• „Fosili u ledu“, radionica za djecu predškolske dobi, šifra: pronađi svog dinu ?.
Od 16 do 19 sati (za djecu od 8 do 14 godina, grupa do 8 djece):
• “Povijest grada i Dvorca” – upoznaj najstariju prošlost Virovitice – priča o arheološkim kulturama virovitičkog područja kroz stalni postav #malogvelikogmuzeja
• “Postani arheolog na jedan dan – iskopaj i istraži prošlost”, radionica za djecu školske dobi kojom odgovaramo na pitanja poput: kako izgledaju arheološka istraživanja, što je terenski pregled, kako se koristi arheološki alat, što je mistrija, a što arheološki nalaz?
Sudjelovanje “malih arheologa” možete prijaviti na:
muzej.virovitica1234@gmail.com
sanja.baskarad@muzejvirovitica.hr
Vidimo se!
Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB