Djelatnici Gradskog muzeja Virovitica

Ravnateljica
Mihaela Kulej
Mihaela Kulej
 • ravnateljica, muzejska savjetnica
 • ravnateljica@muzejvirovitica.hr
 • 033 722 127
Kustosi
Jasmina Jurković Petras​
Nikolina Hečimović​
Jasmina Jurković Petras
Nikolina Hečimović
Sanja Baškarad
 • muzejska savjetnica
 • jasmina.kustosgmvt@gmail.com
 • 033 721-228
 • kustosica Kulturno – povijesnog odjela

 • nikolina.kustosgmvt@gmail.com

 • 033 721-228
 • kustosica Arheološkog odjela
 • sanja.kustosgmvt@gmail.com
 • 033 801 828
Edukacija
Dokumentacija
Marketing i odnosi s javnošću
Anja Brabec
Andrej Malej
Ivan Borbaš
Anja Brabec
Andrej Malek
Ivan Borbaš
 • muzejski pedagog

 • muzejskipedagog1234@gmail.com

 • 033 722 240

 • kustos dokumentarist
 • andrej.kustosgmvt@gmail.com
 • 033 801-829
 • 099 548-8171
 • stručni suradnik za marketing,
  promidžbu i odnose s javnošću
 • muzej.virovitica1234@gmail.com
 • 033 722 127
 • 099 488 7421
Opći poslovi
Tehnički poslovi
Tea Horvat​
Matko Kolesarić​
Miroslav Barunac​
Tea Horvat
Matko Kolesarić
Miroslav Barunac
 • računovođa – administrator
 • racun.gmvt@gmail.com
 • 033 722 240
 • 098 959 0127
 • muzejski tehničar
 • 033 781-571
 • 099 488 7422
 • muzejski tehničar
 • 099 5244-236
Jasna Poljak​
Renata Brlić​
Jasna Poljak
Danijel Čalić
Renata Brlić
 • restauratorica tehničarka
 • 099 5244-240
 • preparator@muzejvirovitica.hr
 • domar
 • 099 5244-237
 • spremačica
 • 099 735 5353

Ivana Baivić​
Ivana Baivić
 • spremačica
 • 099 5244-241
Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB