DIO GORNJE ČELJUSTI VUNASTOGA MAMUTA

(MAMMUTHUS PRIMIGENIUS)

 

Kao najstariji predmet u muzeju izdvajamo dio gornje čeljušti vunastog mamuta iz razdoblja gornjeg pleistocena (128 000. – 11 000. g. pr. Kr.).

Vunasti mamut je najveća i najpoznatija fosilna životinja ledenog doba. Poznat je po svojoj dugoj gustoj dlaci koja ga je štitila od hladnoće. Karakterizirale su ga duge kljove koje su mogle narasti i do 7 metara. Hranidbeni lanac vunastih mamuta činile su mlade zimzelene biljke, lišće, granje vrbe, breze i drugih drveća. Kretali su se često dolinama velikih rijeka. Naseljavali su prostore Euroazije te Sjeverne Amerike.

Poznato je više od dvadesetak nalazišta vunastog mamuta u Hrvatskoj, od kojih pretežito u Podravini. Najčešći nalazi mamuta su zubi kutnjaci, nerijetko s dijelovima čeljusti.

 

 

 

Radno vrijeme

Ponedjeljak 9:00-14:00h
Utorak - Petak 9:00-19:00h
Subota 12:00-19:00h
Nedjelja samo za grupne posjete uz prethodnu najavu na broj 099 488 7421

Adresa

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

Telefon
033 722 127 i 033 722 240
Prodaja ulaznica i suvenira
033 781 570 Faks 033 722 127
E-mail muzej.virovitica1234@gmail.com
3646912 MB
73812960337 OIB