Održana prva radionica iz programa "Ljekovito bilje - travarica"

onica muzejsko-pedagoškog programa usmjerenog na tematiku ljekovitog bilja i drveća, a koji je financiran sredstvima Ministarstva kulture.

Na subotnjoj radionici bilo je riječi o narodnim vjerovanjima i usmenom prenošenju tradicije vezanom uz prikupljanje ljekovitog bilja, njegovog pohranjivanja i korištenja u narodnoj medicini i samo izlječenju.

Također, bliže smo se upoznali s biljkama koje su trenutno u cvatu, a koje se tradicionalno koriste u našim krajevima. Njihove karakteristike, prepoznatljivost i načine korištenja proučili smo kroz interaktivni dio, a kako bismo ih prepoznali i upamtili crtali smo crteže i zamjećivali detalje.

Terenskom dijelu radionice zadanom kao „domaća zadaća“ pripomoći će i reciklirana torba/vrećica nastala re-upotrebom tekstilnih materijala.

Autorica programa je kustosica Anamarija Kučan, a voditeljica radionice Jasmina Jurković Petras, etnologinja.