Predstavljanje Studije valorizacije kulturne ostavštine obitelji Janković izrađene u sklopu provedbe projekta ”Centar za posjetitelje – Dvorac Janković”

Gradski muzej Virovitica, kao jedan od partnera u projektu  „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ sudjelovao je u izradi stručne publikacije pod nazivom ˝PLEMIĆKA OBITELJ JANKOVIĆ I SUHOPOLJE - Studija valorizacije kulturne ostavštine obitelji Janković˝. 

Kustosice Muzeja Dubravka Sabolić, Jasmina Jurković Petras i Anamarija Kučan, kao dio radnog tima, provele su istraživanja kulturno-povijesnog utjecaja plemićke obitelji Janković od Bribira i Voćina na život i baštinu Suhopolja iz povijesnog, etnografskog i aspekta povijesti umjetnosti (od listopada 2016. godine do početka 2018. godine). Metodologija rada podrazumijevala je terenska prikupljanja arhivske te ostale pisane i povijesne građe po nadležnim institucijama. Osigurani su prijevodi dokumenata s latinskog na hrvatski jezik (Luka Vukušić, klasični filolog). Obavljena su terenska istraživanja unutar lokalne zajednice, a prikupljena građa je digitalizirana. Rezultati istraživanja objavljeni su u obliku stručnih radova objedinjenih u publikaciji ˝PLEMIĆKA OBITELJ JANKOVIĆ I SUHOPOLJE - Studija valorizacije kulturne ostavštine obitelji Janković˝ zajedno sa izvornim prijevodima povijesnih spisa i slikovnim prilozima dokumenata, povijesnih izvora i fotografija. 

Plemićka obitelj Janković gospodarila je suhopoljskim vlastelinstvom od kraja 18. do tridesetih godina 20. stoljeća. U tom periodu, Jankovići su značajno utjecali na gospodarski i sociokulturni život mjesta te formirali identitet Suhopolja kroz ostvarenja vrijedne povijesne arhitekture (kulturnih spomenika Dvorca Janković, crkve sv. Terezije Avilske i zgrade dječjeg vrtića).

Promocija publikacije održana je 15. svibnja 2018. u Suhopolju u organizaciji Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

Publikacija je financirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Zahvaljujemo svim suradnicima, institucijama i kazivačima na ugodnoj suradnji:

Đorđu Baliću, Darku i Gordani Ćurik, Državnom arhivu u Virovitici, Miji Fettu, vlč. Pavlu Filipoviću, Meliti Götzl, Gradu Daruvaru, Gradskom muzeju Požega, Hrvatskom državnom arhivu, dr. sc. Dénesu Jankovich-Bésánu, Konzervatorskom odjelu u Požegi, 

Mađarskom nacionalnom arhivu Županije Šomođ (Kapošvar), obiteljii Medvecki, Muzeju grada Pakraca, Općini Suhopolje, Silviji Salajić, Ivanki Škali, Tugi Reder, Zavičajnom muzeju Našice, Zavičajnom muzeju Slatina.

Posebno hvala Vedranu Staniću i tvrtki Grafoprojekt na dizajnu i tisku publikacije.