JAJOMAT! – ulična akcija podjele pisanica

27. ožujka od 13 do 14 sati

Lokacija kod Gradskog sata

(Trg Kralja Tomislava)