U Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica održana prezentacija „Keramika u arheologiji“

U  četvrtak, 23. veljače o.g.  arheolog Gradskog muzeja S. Salajić  je na  poziv voditeljice Županijskog  stručnog  vijeća nastavnika Likovne kulture i Likovne umjetnosti prof. Nikoline Hečimović   sudjelovala s prezentacijom „Keramika u arheologiji“.  Za ovaj skup koji se održao u prostoru virovitičke gimnazije  dogovorile  smo  temu s   muzejsko-arheološkim   aktivnostima  u koje  su bili uključeni  učenici Gimnazije Petar  Preradović iz Virovitice.  

Ujedno je to bila prilika  da se dvije srodne struke pobliže upoznaju te da nastave i prošire suradnju. Glina, osobito na lončarskom kolu zajednička je želja nastavnika likovne kulture i arheologa  koju treba raditi u kontinuitetu, pa se nadamo da će saživjeti, ako ne prije,a onda svakako u novom obnovljenom Dvorcu i suvremenom postavu Gradskog muzeja u Virovitici.

Silvija Salajić