Dvorac Pejačević

Kulturno povijesni odjel

Nalazi se u središtu grada, okružen parkom, na mjestu srednjovjekovne utvrde, koja je početkom XIX. stoljeća ustupila mjesto dvorcu, sjedištu vlastelinskog posjeda. Danas je opasan suhim opkopom, koji je na sjevernoj strani premošćen zidanim mostom (najstariji most u gradu), a u južnom dijelu uništen izgradnjom bazena. Okružen parkom, dvorac Pejačević i danas je glavno kompozicijsko obilježje Virovitice.
Građen je prema nacrtu bečkog arhitekte N. Rotha. To je jednokatna građevina izdužena tlocrta s tri rizalita i mansardnim akcentima krovišta. Okrenut je glavnim pročeljem prema sjeveru, prema gradskom trgu. Pročelje ima niz prozora rasčlanjenih pilastrima s naglašenim kapitelima. Južno pročelje okrenuto je prema parku te ima hodnike s dvostrukim arkadama. Svojom veličinom i kvalitetom gradnje dvorac ilustrira moć vlastelina. Spomenik je kulture 1. kategorije. Osim na brojnim fotografijama, razglednicama i na nekoliko crteža iz sredine i s kraja XIX. stoljeća, najraniji zabilježeni prikaz dvorca nalazi se na slici Liedera iz 1811. godine „Porodica Pejačević u parku".
Park je podignut početkom XIX. stoljeća i zaštićeni je spomenik parkovne arhitekture. Vegetacija parka različite je starosti, stabla iz vremena nastanka parka vrlo su impozantna. U sklopu dvorca nalazilo se više gospodarskih zgrada i vrt. Iza dvorca uzduž istočne i zapadne strane bile su izgrađene dvije prizemne gospodarske zgrade. Vrt se nalazio u južnom dijelu iza opkopa, a u produžetku gdje je danas zgrada gimnazije, bilo je vlastelinsko stovarište drva.
Nosi ime po prvim vlasnicima i graditeljima, grofovima Pejačević. Od sredine 19. stoljeća do 1911. godine u vlasništvu je njemačke kneževske obitelji Schaumburg - Lippe, da bi ga potom kupio grof Drašković. Virovitička općina dvorac s parkom kupuje 1930. godine.
Danas su u njemu smješteni Gradski muzej, Državni arhiv, HPD „Rodoljub", Matični ured - sala za vjenčanja, restoran „Dvorac" i kuglana.

Neka vam ovaj album iz serije KLIK po KLIK - „oživi" naš krajolik! omogući putem fotografija i razglednica šetnju kroz vrijeme i mijene u krajoliku Dvorca i parka!