Likovne dekoracije velikih pisanica!

U sklopu projekta ukrašavanja velikih formi jaja čiju izradu i materijale za dekoraciju je osigurao Grad Virovitica, a Muzej osmislio plan realizacije ukrašavanja kroz muzejsko pedagoške sadržaja, pozvali smo i tri autora/ice da samostalno osmisle i izvedu svoj likovni dizajn.

Anja Brabec predstavila se ilustracijom izmaštanog, nadrealnog grada unutar kojeg detaljno razrađuje zadanu površinu crno bijelim kontrastom te dinamičnom kompozicijom gradi usmjerenja razigranih fasada svojih građevina.

Nikolina Mihić odlučila se za apstraktan pristup te široke linijske forme kojima ˝omata˝ konveksnu masu objekta ostvarujući naglašen grafički efekt te jajetu dodaje serijski broj poigravajući se pojmom masovne ˝proizvodnje˝.

Igor Fućkar odabrao je geometrijsku apstrakciju pri rješavanju ovog likovnog zadatka i to u tehnici višebojnog mozaika. U realizaciji ove zahtjevne tehnike sudjelovali su Ivan Ribić i Martin Kršić, učenici 8. razreda OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje koji su marljivo lomili i lijepili keramičke pločice prema zadanoj kompozicije da bi na kraju strpljivo fugirali međuprostore površine jajeta.
Radovi će biti postavljeni na gradskoj površini povodom blagdana uz ostale velike pisanice nastale u sklopu projekta. Među njima naći će se i reflektirajuće ˝disco˝ jaje muzealaca, izrađeno recikliranjem odbačenih kompaktnih diskova.

Anja Brabec završila je diplomski studij na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na odsjeku za likovnu kulturu. Trenutno je zaposlena u OŠ Eugena Kumičića u Slatini na mjestu nastavnika likovne kulture. Aktivan je član LIK- a˝Nikola Trick˝.

Nikolina Mihić diplomirala je slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku i stekla zvanje profesorice likovne kulture. Učiteljica je likovne kulture u OŠ Vladimir Nazor te profesorica likovne umjetnosti u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici.

Igor Fućkar učitelj je likovne kulture u OŠ Gradina i OŠ I. G. Kovačića Gornje Bazje. Diplomirao je na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji razrednu nastavu i likovnu kulturu. Aktivan je član LIK-a ˝Nikola Trick˝.