Otvorena izložba „Srednjovjekovna nizinska utvrda u Virovitici 2"

Izložbu je otvorio Matko Kolesarić

U subotu 4. listopada 2014.  u večernjim satima je  otvorena izložba „Srednjovjekovna nizinska utvrda u Virovitici 2". Arheološka izložba prikazuje nastavak iskopavanja utvrde  iz 15. stoljeća sačuvane u temelju sjeveroistočne kule i zapadnog ulaza s pilotima mosta . Izbor arheoloških nalaza od 13. do 15. stoljeća obuhvaća rekonstruirane keramičke  i konzervirane željezne  nalaze pronađene na iskopavanju u razdoblju od 2008. do 2014. godine.

Maketa virovitičke utvrde  koju je za ovu prigodu izradio Marijan Volenik trebala je dočarati njezin izgled. Nažalost, danas je ona  vidljiva samo po konfiguraciji tla  s povišenim platoom  i opkopom. Poseban dio je posvećen temelju kule, koji je otkopan do dubine od 3,80-4,00m a metodom tehničkog crtanja precizno ga je nacrtao Zdravko Blažević. Slike s prikazom iz života srednjovjekovnih utvrda i vitezova pomogle su nam kod stvaranja ugođaja.

Izložba, katalog i deplijan financirani su sredstvima Ministarstva kulture baš kao i  istoimena  izložba 2008. godine kada je grupa autora prikazala dotadašnja saznanja o utvrdi. Vrijedan je to doprinos konačnoj konzervaciji i prezentaciji srednjovjekovne utvrde nizinskog tipa  na licu mjesta , u gradskom parku u Virovitici.
Silvija Salajić