Tradicijska poculica u novom dizajnu

fotografije: Antonio Jurkin

U sklopu etnološkog rada Muzej je u četvrtak 18. rujna predstavio platnenu eko torbicu/vrećicu s modernim dizajnom tradicijskih motiva ovoga kraja. Dio je ovo niza održanih i planiranih edukativnih radionica pod nazivom „Prenosimo znanje i tradiciju ručnog veza" podržanih od Ministarstva kulture. 

Demonstraciju veza s tradicijske kapice pokazale su suradnice Natalija Vidak i Vera Marčeta koja je za ovu priliku pokazala i novo izrađenu, rekonstruiranu „puculicu" iz Špišić Bukovice.

Muzej je tako uz, već otprije prezentirane označivače za knjige i etnološki film „Magija kose" o tradicijskom češljanju i postavljanju kapice ukazao na značajan dio odjevne baštine Podravske Slavonije: „kapicu poculicu, puculicu, pocul'cu".

Zanimljivi motivi na čeonom dijelu kapice poznati kao „na prste, soljenke, kruge, na đurđiš, roge, vilice, orleke" zaživjeli su tako u novim bojama i dizajnu Maje Paloš.

Vjerujemo kako će platnene eko torbice/vrećice naći svoju široku primjenu u našem društvu i da će time osnažiti vezu sa prošlošću ovoga kraja koju Muzej njeguje i promovira.