Predstavljena Industrijska baština istočne Hrvatske s kraja 19. i početka 20. stoljeća

Gradski muzej Virovitica otvorio je izložbu naslova "Industrijska baština istočne Hrvatske" u petak, 15. studenog. Izložba je rezultat projekta nastalog pod inicijativom Sekcije povjesničara umjetnosti MUIH-a, u organizaciji Muzejske udruge istočne Hrvatske. U ovaj projekt stručne obrade i zaštite industrijske arhitekture uključili su se muzealci većine muzeja ovih prostora te je do sada gostovala u Vinkovcima, čakovu i Županji.Stručnim tekstovima, fotografijama i drugom dokumentacijom izložba predstavlja odabrane primjere industrijske arhitekture 19. i početka 20 st.

Na jednom od plakata predstavljamo i naš istraživački stručni rad koji se bavi odabranim primjerima dvaju danas postojećih objekata mlinske arhitekture Virovitice. Njihovo pozicioniranje u povijesni kontekst obradila je povjesničarka Dubravka Sabolić a stilske odrednice mlinova je s aspekta povijesti umjetnosti predstavila Anamarija Kučan.

Tijekom prošloga stoljeća odvijale su se nekontrolirane izmjene, renovacije unutrašnjeg i vanjskog prostora što je dovelo do devastacije pojedinih elemenata kojima je narušen izvoran izgled građevina. Ipak, građevine su do danas zadržale stilske karakteristike historicizma ponajviše zbog očuvanih izvornih ciglenih zidova i fasadne dekoracije.

Cilj rada je dati kratak pregled i bazu za daljnja istraživanja, ukazati na važnost zaštite, stručne obrade i konzervatorskih zahvata na ovim rijetkim, jedinstvenim primjerima prežitaka industrijske arhitekture ne samo grada Virovitice već i cjelokupnog područja Hrvatske kako bi se spriječio danji proces njene devastacije.

"Industrijsku baštinu istočne Hrvatske" možete pogledati u Gradskom muzeju Virovitica kroz narednih mjesec dana prije nego nastavi obilazak svih gradova uključenih u njenu realizaciju.