Od automobilskih guma i PET ambalaže izrađivali umjetnička djela

"INSTALIRAJ-PARKIRAJ" drugi je u nizu sadržaja naše PARK ART eko muzejske akcije.

Radionica je održana 7. kolovoza na površinama Gradskog parka Virovitica. Cilj je bio predstaviti pojam umjetničke instalacije1 kroz konkretan rad s (u ovom slučaju raciklažnim) materijalima koji su nam bili na raspolaganju te iskusiti postepeni proces nastanka kreativnog djela od promišljanja tj. razrade koncepta do njegove realizacije u djelo.

Ovim putem su iz boca, kartona i automobilskih guma nastali zanimljivi radovi od kojih neke već možete pogledati "parkirane" u parku dok će ostali biti instalirani ovaj petak za otvorenje naše "galerije u prirodi".

Hvala svim kreativcima koji su sudjelovali na radionici. Bili smo mala ali moćna gomilica!

Na donaciji kartona zahvaljujemo Hrvatskim duhanima, a na bocama i gumama Flori Vtc. VELIKO HVALA!

1 Umjetničku instalaciju definiramo kao trodimenzionalno umjetničko djelo, intervencije umjetnika u konkretnom prostoru preko kojih se modificira perceptivno iskustvo promatrača i prostor obogaćuje novim značenjima i sadržajem. Pojam umjetnička instalacija se razvija u suvremenoj umjetnosti 1970-ih godina kao pojava koja je posezala za prostorom u spoju sa mjestom odnosno prostorom u organizaciji umjetničkih djela koje je ostvarivala kao oblike asamblaža.