Otvorena prva samostalna izložba slika Tatjane Lulić Prpić

17. ožujka u Velikoj izložbenoj dvorani Gradskog muzeja Virovitica otvorena je prva samostalna izložba slika virovitičke umjetnice, Tatjane Lulić Prpić. Tatjana je dugogodišnja članica virovitičkog Likovnog kluba Nikola Trick.

Autorica se predstavila opusom od pedeset figurativnih slika izvedenih u tehnici akvarela i gvaša, kiparskim djelima u patiniranoj glini, terakoti i gipsu, te crtežima u tehnici ugljena na papiru. Djela su nastala tijekom posljednjeg desetljeća Tatjaninog stvaralaštva i čine malu retrospektivu nemirnog senzibiliteta koji uvijek traga za novim izazovima. Stilski pristup motivima otkriva radoznalu sklonost eksperimentu, marljivost preciznog crtača i svestranog tehničara kompleksnih zadataka koje akvarel postavlja.

Motivi virovitičkog kraja, Mađarske, Istre i Kvarnera te Italije donose širok dijapazon tema, zanimljivih kadrova, toplu i intimističku atmosferu morskih prizora, pitoreskne vedute mediteranske arhitekture, živopisnu vegetaciju virovitičkih ribnjaka i meditativnu mirnoću dravskih vidika.

Tatjana Lulić Prpić sudjelovala je na Međunarodnoj studentskoj kiparskoj školi Montraker 1996. godine u Vrsaru u Istri, te ostvarila samostojeću skulpturu u kamenu, koja se i danas nalazi u Vrsaru. 1997. godine sudjelovala je timski u arhitektonskom natječaju za izradu idejnog rješenja za memorijalni most hrvatskih branitelja u Rijeci.

Do sada je izlagala na skupnim izložbama Likovnog kluba Nikola Trick u Virovitici, Slatini, Suhopolju, Zagrebu, Velikom Grđevcu, Koprivnici, Senju, njemačkim gradovima Traunreutu i Tübingenu, mađarskom Barcsu. Osim virovitičkog likovnog kluba, Tatjana je članica i slatinkog Likovnog kluba SLIK.

Sinoć je u Velikoj izložbenoj dvorani Gradskom muzeja Virovitica otvorena prva samostalna izložba slika afirmirane virovitičke umjetnice, Tatjane Lulić Prpić. Tatjana je dugogodišnja članica virovitičkog Likovnog kluba Nikola Trick: Autorica je predstavila opusom od pedeset figurativnih slika izvedenih u tehnici akvarela i gvaša, stiliziranim kiparskim djelima u patiniranoj glini, terakoti i gipsu, te grafičkim crtežima u tehnici ugljena na papiru.