Ljepota je u oku promatrača - likovno-metodički projekt Igora Fućkara

Likovni dječji rad uvijek je posebnost. Svima je poznato da djeca likovno izražavaju svoje svijetove mašte i svoj doživljaj svijeta koji ih okružuje. Oni su istinski mali umjetnici-promatrači.

A kada usmjerite te dječje doživljaje dobivate prava mala umjetnička djela. Poznato je i da su se neki veliki umjetnici u svojim velikim umjetničkim djelima pokušali vratiti na razinu dječje prijemčivosti i dječje izražajnosti.

Stoga je zanjimljiva ta međusobna likovna igra odraslih i djece u kojoj djeca žele radit kao odrasli, dok odrasli žele obogatiti svoje djelovanje kao djeca.

Na likovnim djelima nastalim u okviru projekta Ljepota je u oku promatrača upravo možemo promotriti tu međusobnu igru odraslih i djece. U ovom slučaju odrasli nastupaju kao voditelji kroz neki od ponuđenih likovno-stvaralačkih procesa, a djeca su katalizatori ponuđenog, naučenog, opisanog koji onda ta znanja i vještine pretaču u svoje likovne radove.

Zanjimljivo je da su djeci bile ponuđene četiri likovne tehnike (akavarel, glina, grafika, batik) iz kojih su proizašli vrlo različiti radovi.

Promatrajući radove uočavamo kako su djeca u likovnim tehikama koje su čvršće izražavali relistično svijet oko sebe (grafika, glina), valjda shvaćajući da tu ruka sluša oko, odnosno da je u glini moguće modelirati pojavnosti koje nas okružuju, kao i u crtežu nacrtati, a onda nekom od grafičkih tehnika i reproducirati iste. No, kada promotrimo radove u akvarelu i batiku onda vidimo otklon prema onome što bi mogli nazvati organskom apstrakcijom.

Tu već dolazi do nesvjesnog dječjeg poigravanja formama i bojama jer je u spomenutim tehnikama puno teže doslovce preslikati bilo koji predmet. Upravo ta različitost likovnosti kojom su se djeca služila, kao i različitost njihove dobi i njihovih osobnosti dovela je do raznolike izložbe koja je zamišljena kao krajnji cilj Projekta i u kojoj upravo možete uživati.

Mihaela Kulej