Arheološko iskopavanje pilota mosta u gradskom parku u Virovitici

Mada s osjetno smanjenim sredstvima i ove godine, posebno za kulturne djelatnosti, zbog opće gospodarske krize, Ministarstvo kulture i Grad Virovitica ipak su financijski podržali nastavak arheološkog iskopavanja srednjovjekovne nizinske utvrde u gradskom parku u Virovitici.

S prvim toplim danima započela su iskopavanja u zapadnom dijelu parka, gdje je ispred zatrpanog ulaza u utvrdu i ostatka zida od 2005.godine do danas, s prekidima, pronađeno 30-tak drvenih pilota mosta iz 15. stoljeća. Ovogodišnja sonda, postavljena uz opkop,nekad ispunjen vodom, koji je okruživao utvrdu, pokazala je 10-tak drvenih pilota, pravilno raspoređene u redove. Uz jedan pilot je pronađena masivna željezna klanfa koja će kao i svi željezni predmeti završiti u konzervatorskoj radionici Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Drvene stupove za sada ne vadimo, nego samo utvrđujemo njihov broj, raspored i očuvanost. Brojni i raznoliki arheološki nalazi pronađeni iskopavanjem od keramike, stakla, životinjske kosti, pećnjaci, školjke potječu iz 15. i 16.stoljeća pa sve do vremena posljednjeg grofa Draškovića s početka 20.stoljeća ili tzv. recentni nalazi. Prema najstarijim nalazima lokalitet se i nadalje datira u 15.stoljeće, kada je i sagrađena ova nizinska utvrda.

U arheološko iskopavanje su ove godine uključeni studenti, zahvaljujući vrlo dobroj suradnji sa virovitičkim student servisom. Budući da je lijepo vrijeme pogodno za vanjske radove, većina arheologa je zauzeta arheološkim iskopavanjima . Ipak očekujemo posjete kolege iz Koprivnice i kolegice iz Velikog Tabora , stručnjake za srednjovjekovnu arheologiju kako za vrijeme iskopavanja, te naročito poslije, pri analizi materijala, kada će nam biti najpotrebnije stručno mišljenje.

Nakon iskopavanja pilota mosta, desetak radnih dana će se iskopavati temelj kule , još jedna lokacija sačuvane srednjovjekovne utvrde iz 15.stoljeća u Virovitici.

Silvija Salajić