Arheološki suvenir na Viroexpou i u Noći Muzeja

Keramičke posude virovitičke grupe Kulture žarnih polja, češće spominjane u posljednje vrijeme kao izvorni suvenir, našle su svoje mjesto i na Viroexpou.

U okviru prostora Grada Virovitice pripomogle su pri , ni malo lakom zadatku traženja identiteta Virovitice.

Nešto više o cijelom projektu prvog suvenira Gradskog muzeja u Virovitici, koji je okupio tim stručnjaka , zainteresirani će moći saznati u Noći Muzeja, 29.siječnja u 18,30 sati u novouređenom prostoru u prizemlju Dvorca Pejačević.

U pripremi je izrada deplijana sa svim potrebnim podacima. Za tu priliku će dr.sc. Daria Ložnjak Dizdar iz Instituta za arheologiju iz Zagreba, uz kompjutorsku prezentaciju predstaviti srednjoevropsku Kulturu žarnih polja, koja obilježava kasno brončano doba, a kod nas se izdvaja njezina najstarija faza pronađena na ciglani Nemeček 1968. godine, nazvana virovitička grupa.

Jedinstvena je to prilika da posjetitelji osim što se upoznaju s najstarijom prošlošću Virovitice, nabave i dva tipa suvenira(replika urne i zdjele na nozi) po, pristupačnoj, promotivnoj cijeni.

Prostor u kojem će biti održano predstavljanje suvenira je buduća radionica glinom na lončarskom kolu, koja uskoro počinje s radom. Besplatna radionica je namijenjena građanstvu različitih profila i starosne dobi, a ima namjeru polaznike podučiti radu na lončarskom kolu, ali u isto vrijeme poticati općenito rad s glinom, posebno s uzorima iz naše kulturne baštine. Nakon upotpunjavanja opreme prostora, Gradski muzej Virovitica će na vrijeme obavijestiti o svim detaljima.

Silvija Salajić