Gradski muzej predstavio novi vizualni identitet

Gradski muzej Virovitica, u sklopu programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, danas je u velikoj izložbenoj dvorani predstavio novi vizualni identitet, rad Virovitičana Davora Šunka.

- Znak i logotip jasna su i primarna odrednica u vizualnoj komunikaciji i image procesu, suvremena forma znaka artikulira ovovremenu konstituciju muzeja. Iz takve forme se iščitava slovo g (gradski), slovo m (muzej). Na apstraktnome nivou to čini likovnu igru koja pak govori o suvremenom pristupu. Čistoća i jasnost ovakve forme stvara originalnu prepoznatljivost što je primarna funkcija znaka. U suodnosu sa slovnim rezom, koji je čvrst i asocijativan, znak stvara cjelinu iz koje se jasno iščitava tradicija i tendencija novoga. – Stoji u opisu novog logotipa.