Baba Luca u Muzeju

U nedjelju na Luciji dan održana je muzejska radionica na kojoj su djeca učila o svetoj Luciji, izrađivali oči od kartona, sijali pšenicu i učili o nekadašnjim vjerovanjima, ispisivali papiriće i proricali budućnost ljubavnog para te izrađivali strašne baba Luce u bundevama.

Djeca su se zabavila, a Muzej je još jednom pokazao važnost edukativnih programa u Virovitici.

Voditeljica radionice bila je Jasmina Jurković Petras, a suradnica Anamarija Kučan.