Održana akcija "Muzeji za sve"

U sklopu akcije Muzejske udruge istočne Hrvatske (MUIH) povodom Međunarodnog dana invalida (3.12.) Gradski muzej Virovitica je danas organizirao prezentaciju svojih zbirki članicama i članovima Udruge slijepih i slabovidnih Virovitičko-podravske županije u njihovim prostorijama.

Ovom akcijom se željela baština i umjetnost virovitičkog muzeja približiti slijepim osobama na način da odabrane predmete, koji su inače zaštićeni pod staklenim vitrinama, dožive na njima dostupan način - osjetom.

Kustosice Anamarija Kučan, Dubravka Sabolić, Silvija Salajić i Jasmina Jurković Petras su prezentirale drvenu skulpturu Branka Ružića pod nazivom Mati, telefonski aparat s početka 20. stoljeća, kamenu sjekiru s nalazišta Bačarov jarak (Špišić Bukovica) te keramičku posudu za vodu - putru.

U sklopu akcije Muzejske udruge istočne Hrvatske (MUIH) povodom Međunarodnog dana invalida (3.12.) Gradski muzej Virovitica je danas organizirao prezentaciju svojih zbirki članicama i članovima Udruge slijepih i slabovidnih Virovitičko-podravske županije u njihovim prostorijama.

Ovom akcijom se željela baština i umjetnost virovitičkog muzeja približiti slijepim osobama na način da odabrane predmete, koji su inače zaštićeni pod staklenim vitrinama, dožive na njima dostupan način - osjetom.

Kustosice Anamarija Kučan, Dubravka Sabolić, Silvija Salajić i Jasmina Jurković Petras su prezentirale drvenu skulpturu Branka Ružića pod nazivom Mati, telefonski aparat s početka 20. stoljeća, kamenu sjekiru s nalazišta Bačarov jarak (Špišić Bukovica) te keramičku posudu za vodu - putru.